** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 16 July 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1208
எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ 
காதலர் செய்யும் சிறப்பு.
 உரை: 
எவ்வளவு அதிகமாக நினைத்தாலும், அதற்காகக் காதலர் என் மீது சினம் கொள்ளமாட்டார். அவர் எனக்குச் செய்யும் பெரும் உதவி அதுவல்லவா?.
Translation: 
My frequent thought no wrath excites. It is not so? 
This honour doth my love on me bestow.
Explanation: 
He will not be angry however much I may think of him; is it not so much the delight my beloved affords me ? .

Image may contain: text