** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 25 July 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 522
விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா 
ஆக்கம் பலவும் தரும்.
 உரை:
எந்த நிலைமையிலும் அன்பு குறையாத சுற்றம் ஒருவருக்குக் கிடைத்தால் அது அவருக்கு ஆக்கமும், வளர்ச்சியும் அளிக்கக் கூடியதாக அமையும்.
Translation:
The gift of kin's unfailing love bestows 
Much gain of good, like flower that fadeless blows.
Explanation:
If (a man's) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of ever-increasing wealth.