** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 13 September 2019

லாபம் 1600 ( MCX ) ( 12/09/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்Thursday, 12 September 2019

லாபம் 1000 ( MCX ) ( 11/09/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்Tuesday, 10 September 2019

லாபம் 2900 ( MCX ) ( 10/09/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்Monday, 9 September 2019

லாபம் 2600 ( MCX ) ( 09/09/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்.லாபம் 1500 ( MCX ) ( 06/09/2019 )
முதலீடு 100000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்Thursday, 5 September 2019

லாபம் 6200 ( MCX ) ( 05/09/2019 )
முதலீடு 100000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


லாபம் 6000 ( MCX ) ( 05/09/2019 )
முதலீடு 100000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Tuesday, 27 August 2019

கடந்த வார கமாடிடி பரிந்துரைகள்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626

No photo description available.

Monday, 26 August 2019

லாபம் 2100 ( MCX ) ( 26/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Friday, 23 August 2019

லாபம் 3300 ( MCX ) ( 23/08/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 22 August 2019

லாபம் 2000 ( MCX ) ( 21/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


22-Aug-2019Details
இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

Bonus
Britannia Industries Ltd
Dividends
Bharti Infratel Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Indostar Capital Finance Ltd
JK Lakshmi Cement Ltd
MOIL Ltd
Natco Pharma Ltd
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
Steel Authority of India Ltd
Strides Pharma Science Ltd
Results
Gillette India Ltd

Wednesday, 21 August 2019

21-Aug-2019 Details

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

21-Aug-2019Details
Dividends
Bharat Petroleum Corporation Ltd
eClerx Services Ltd
Granules India Ltd
Heritage Foods Ltd
Hexaware Technologies Ltd
Indian Oil Corporation Ltd
Results
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd

Tuesday, 13 August 2019

லாபம் 1800 ( MCX ) ( 13/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


13-Aug-2019 Details

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

13-Aug-2019Details
Dividends
Abbott India Ltd
Abbott India Ltd
NTPC Ltd
SRF Ltd
United Breweries Ltd
Results
3M India Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Ashoka Buildcon Ltd
Balmer Lawrie & Company Ltd
Bharat Forge Ltd
Blue Star Ltd
Bosch Ltd
Coal India Ltd
Dishman Carbogen Amcis Ltd
Dr Lal Pathlabs Ltd
EIH Ltd
Essel Propack Ltd
Fine Organic Industries Ltd
GIC Housing Finance Ltd
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Godrej Industries Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Hindustan Aeronautics Ltd
Info Edge (India) Ltd
Ipca Laboratories Ltd
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
Jai Corp Ltd
Manappuram Finance Ltd
National Aluminium Company Ltd
NMDC Ltd
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
Power Finance Corporation Ltd
Rain Industries Ltd
Redington India Ltd
Reliance Infrastructure Ltd
Rites Ltd
Shilpa Medicare Ltd
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd
Time Technoplast Ltd
TVS Srichakra Ltd
Uflex Ltd
Vardhman Textiles Ltd
WABCO India Ltd

Monday, 12 August 2019

லாபம் 2700 ( MCX ) ( 12/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 1 August 2019

லாபம் 1350 ( MCX ) ( 31/07/2019 )
முதலீடு 100000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Tuesday, 30 July 2019

லாபம் 2500 ( MCX ) ( 30/07/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

30-Jul-2019Details
Dividends
Avanti Feeds Ltd
Dhanuka Agritech Ltd
Endurance Technologies Ltd
Gujarat Pipavav Port Ltd
La Opala RG Ltd
Sonata Software Ltd

Results
Aegis Logistics Ltd
Axis Bank Ltd
Bank of India
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
Dish TV India Ltd
Granules India Ltd
Gujarat Gas Ltd
Gulf Oil Lubricants India Ltd
HeidelbergCement India Ltd
Hero MotoCorp Ltd
Kalpataru Power Transmission Ltd
NMDC Ltd
NOCIL Ltd
Orient Electric Ltd
Piramal Enterprises Ltd
PNB Housing Finance Ltd
Prism Johnson Ltd
Shoppers Stop Ltd
Solar Industries India Ltd
Tech Mahindra Ltd
United Bank of India
V I P Industries Ltd
Vinati Organics Ltd
Welspun India Ltd

Thursday, 25 July 2019

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

25-Jul-2019Details
Bonus
Varun Beverages Ltd
Dividends
Astral Poly Technik Ltd
Bajaj Electricals Ltd
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd
Cadila Healthcare Ltd
Elgi Equipments Ltd
Exide Industries Ltd
Fine Organic Industries Ltd
Firstsource Solutions Ltd
GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd
Godrej Agrovet Ltd
Hatsun Agro Product Ltd
ICICI Securities Ltd
Tata Communications Ltd
Tech Mahindra Ltd
Ujjivan Financial Services Ltd
Zensar Technologies Ltd
Results
Ambuja Cements Ltd
AU Small Finance Bank Ltd
Bajaj Finance Ltd
Bajaj Finserv Ltd
Bank of Baroda
Biocon Ltd
Grindwell Norton Ltd
GRUH Finance Ltd
IFB Industries Ltd
Mphasis Ltd
Persistent Systems Ltd
PVR Ltd
South Indian Bank Ltd
Tata Coffee Ltd
Tata Motors Ltd
Tata Motors-DVR
Westlife Development Ltd

Wednesday, 24 July 2019

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

24-Jul-2019Details
Dividends
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
Eicher Motors Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Magma Fincorp Ltd
Motilal Oswal Financial Services Ltd
Orient Cement Ltd
Sobha Ltd
Uflex Ltd
V-Mart Retail Ltd

Results
Asian Paints Ltd
Bharti Infratel Ltd
Canara Bank
Crompton Greaves Consumer Electrical Ltd
GE T&D India Ltd
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
IDFC First Bank Ltd
Intellect Design Arena Ltd
Jubilant Foodworks Ltd
Maharashtra Scooters Ltd
Monsanto India Ltd
Oberoi Realty Ltd
P I Industries Ltd
Quess Corp Ltd
Security & Intelligence Services India Ltd
Shriram Transport Finance Company Ltd
Syndicate Bank
Syngene International Ltd
Tejas Networks Ltd
Tube Investments of India Ltd
V-Guard Industries Ltd

Tuesday, 23 July 2019

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

23-Jul-2019 Details

Dividends
Apollo Tyres Ltd
Ashok Leyland Ltd
Hindustan Copper Ltd
J K Cements Ltd
Mahindra Logistics Ltd
Results
Bayer CropScience Ltd
CRISIL Ltd
DCM Shriram Ltd
GE Power India Ltd
HDFC Life Insurance Company Ltd
Hindustan Unilever Ltd
Indian Overseas Bank
Jyothy Labs Ltd
Kajaria Ceramics Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Linde India Ltd
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
NIIT Technologies Ltd
SBI Life Insurance Company Ltd
Schaeffler India Ltd
SKF India Ltd
Torrent Pharmaceuticals Ltd
Zee Entertainment Enterprises Ltd

Monday, 22 July 2019

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

22-Jul-2019Details

Dividends
Bata India Ltd
Blue Dart Express Ltd
Carborundum Universal Ltd
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
DLF Ltd
Future Lifestyle Fashions Ltd
ICICI Bank Ltd
Kalpataru Power Transmission Ltd
NOCIL Ltd
Redington India Ltd
Shoppers Stop Ltd
Results
Can Fin Homes Ltd
Coromandel International Ltd
Dewan Housing Finance Corporation Ltd
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
ICICI Securities Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Lakshmi Machine Works Ltd
Oriental Bank of Commerce
TVS Motor Company Ltd

Friday, 19 July 2019

லாபம் 7500 ( MCX ) ( 19/07/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் காலாண்டு முடிவுகள் வழங்கும் நிறுவனங்கள்...
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
19-Jul-2019  Details

Dividends

Aegis Logistics Ltd
Century Textiles & Industries Ltd
General Insurance Corporation of India
Housing Development Finance Corporation Ltd
L&T Finance Holdings Ltd
PNB Housing Finance Ltd
Shriram City Union Finance Ltd
Strides Pharma Science Ltd
Trent Ltd
V I P Industries Ltd

Results

Bandhan Bank Ltd
Dabur India Ltd
Dhanuka Agritech Ltd
Hindustan Zinc Ltd
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
Interglobe Aviation Ltd
JM Financial Ltd
L&T Finance Holdings Ltd
L&T Technology Services Ltd
Mahindra CIE Automotive Ltd
Phillips Carbon Black Ltd
RBL Bank Ltd
Reliance Industries Ltd

Friday, 12 July 2019

லாபம் 10000 ( MCX ) ( 12/07/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Monday, 8 July 2019

08/07/2019..பங்குசந்தை நிலவரம்...9842746626..

இன்றைய பங்கு சந்தையில் நிப்டி 253 புள்ளிகள் சரிவுடன் 11558 என்ற புள்ளியில் நிலைகொண்டது,
இன்றைய சந்தையில் விலை உயர்ந்த பங்குகள்
YESBANK 5 RUPPES
HCLTECH 18 RUPEES
INFRATEL 1.50 RUPEES
TCS 8 RUPEES
இன்றைய சந்தையில் விலை குறைந்த பங்குகள்
BAJFINSERV 853 RUPEES
BAJFINANCE 289 RUPEES
ONGC 9 RUPEES
NTPC 7 RUPEES

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 220000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
8/7/2019 முதல்12/07/2019 வரையிலான பங்குச்சந்தை நிலவரம்..
இந்த வார பங்குச்சந்தையின் போக்கை நிதிநிலை முடிவுகள் மற்றும் பொருளாதார புள்ளி விவரங்கள் தீர்மானிக்கும்.
இந்த வாரத்தின் வெள்ளிக்கிழமை அன்று டாட்டா கன்சல்டன்சி & இன்போசிஸ்  நிறுவனங்களின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டு முடிவுகளை வெளியிடுகின்றன.
கச்சா எண்ணெய் விலை ,அன்னிய முதலீடு,அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு போன்றவை இந்த வார பங்குச்சந்தையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும்.
தற்போது நிப்டி 11811 என்ற புள்ளியில் உள்ளது.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 220000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

08-Jul-2019 Details
Dividends
JSW Steel Ltd
Mindtree Ltd
Mindtree Ltd
Tata Elxsi Ltd
Tube Investments of India Ltd

Results
Delta Corp Ltd

Tuesday, 2 July 2019

லாபம் 10700 ( MCX ) ( 02/07/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Monday, 1 July 2019

லாபம் 21800 ( MCX ) ( 01/07/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 27 June 2019

லாபம் 14750 ( MCX ) ( 27/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்லாபம் 16000 ( MCX ) ( 26/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்Tuesday, 25 June 2019

லாபம் 11000 ( MCX ) ( 24/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


25/06/2019 ..இன்றைய பங்குசந்தை நிலவரம்.
தொடர்புக்கு 9842746626.

நேற்றைய சந்தை 25 புள்ளிகள் சரிவுடன் 11699 என்ற புள்ளியில் நிறைவடைந்தது.அமெரிக்க சந்தை நேற்று 8 புள்ளிகள் உயர்வுடன் முடிந்தது.ஆசிய சந்தைகள் 150 புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகிறது.நமது சந்தை இன்று 20 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 11719 என்ற புள்ளியில் ஆரம்பமாகும்.
‘இருசக்கர வாகன தயாரிப்பை, 100 சதவீதம், மின் வாகனமாக மாற்றுவது என்பது, ஆதார் அட்டையை மாற்றுவது போல, அவ்வளவு சுலபமான விஷயமில்லை’ என, நிடி ஆயோக்குக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது, டி.வி.எஸ்., மோட்டார் நிறுவனம்.
ஜெட் ஏர்வேஸ் மீதான திவால் நடவடிக்கை தொடங்கியது.90 நாட்களுக்குள்  முடிக்க என்சிஎல்டி உத்தரவு.
நிப்டி தடை நிலை 11760
நிப்டி ஆதரவு நிலை 11660
இன்று விலை ஏறும் பங்குகள் .M&M ,YESBANK ,COLA INDIA.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626

Monday, 24 June 2019

இந்த வார பங்குசந்தை ( 24/6 முதல் 28/6 வரை )

கடந்த வெள்ளியன்று நிப்டி 99 புள்ளிகள் சரிந்து 11724 ல் நிலைகொண்டது.
இந்த வார பங்குசந்தையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் எவை என பார்த்தோமானால் அதில் முக்கியமானாதாக வியாழன்று முன்பேர வணிக கணக்கு முடிப்பு ஆகும்.கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ,அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் வெளிமதிப்பு, போன்றவை இந்த வார வர்த்தகத்தில் தாக்கம் ஏற்படுத்தும். இன்றைய சந்தை 30 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 11754 ஆரம்பமாக உள்ளது.
இன்று பிரிட்டானியா , கெயில் ,க்ராசிம்,அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் போன்ற பங்குகளை வாங்கலாம்.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

Thursday, 20 June 2019

லாபம் 17300 ( MCX ) ( 20/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Wednesday, 19 June 2019

லாபம் 17400 ( MCX ) ( 19/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Tuesday, 18 June 2019

லாபம் 25000 ( MCX ) ( 18/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 13 June 2019

லாபம் 9200 ( MCX ) ( 13/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
லாபம் 5000 ( MCX ) ( 12/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Tuesday, 11 June 2019

லாபம் 9800 ( NSE ) ( 11/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


லாபம் 2500 ( MCX ) ( 10/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும் ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Sunday, 9 June 2019

லாபம் 23000 ( MCX ) ( 07/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்

Saturday, 8 June 2019

லாபம் 23000 ( MCX ) ( 07/06/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
Wednesday, 5 June 2019


லாபம் 11500 ( MCX ) ( 04/06/2019 )

முதலீடு 500000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
Tuesday, 4 June 2019

04-Jun-2019
Dividends
Colgate-Palmolive (India) Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Tata Power Company Ltd

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்

Monday, 3 June 2019

Thursday, 30 May 2019

30/05/2019

Results
Alkem Laboratories Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Berger Paints India Ltd
Bharat Dynamics Ltd
Coal India Ltd
Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corp Ltd
EIH Ltd
Forbes & Company Ltd
Greenply Industries Ltd
IDBI Bank Ltd
India Tourism Development Corporation Ltd
India Tourism Development Corporation Ltd
Infibeam Avenues Ltd
Jain Irrigation Systems Ltd
KNR Constructions Ltd
MMTC Ltd
National Aluminium Company Ltd
NLC India Ltd
PC Jeweller Ltd
Reliance Infrastructure Ltd
Sadbhav Engineering Ltd
Sonata Software Ltd
Steel Authority of India Ltd
Suzlon Energy Ltd
Swan Energy Ltd
Ujjivan Financial Services Ltd

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
லாபம் 13600 ( MCX ) ( 29/05/2019 )

முதலீடு 500000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Friday, 24 May 2019

லாபம் 32000 ( MCX ) ( 24/05/2019 )

முதலீடு 500000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்24/05/2019

Results
Advanced Enzyme Technologies Ltd
Ashok Leyland Ltd
Astrazeneca Pharma India Ltd
Bata India Ltd
Coffee Day Enterprises Ltd
Dish TV India Ltd
FDC Ltd
Fortis Healthcare Ltd
GIC Housing Finance Ltd
Grasim Industries Ltd
HeidelbergCement India Ltd
IDFC Ltd
Indraprastha Gas Ltd
Jai Corp Ltd
Jindal Stainless (Hisar) Ltd
JSW Steel Ltd
Meghmani Organics Ltd
Narayana Hrudayalaya Ltd
NCC Ltd
NESCO Ltd
Page Industries Ltd
PNC Infratech Ltd
REC Ltd
Sudarshan Chemical Industries Ltd
Welspun India Ltd
Whirlpool of India Ltd

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்

Thursday, 16 May 2019

லாபம் 7600 ( MCX ) ( 16/05/2019 )

முதலீடு 500000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


YESTERDAY MCX PERFORMANCE.

OUR CLIENTS ROY MUSCUT..

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்

No photo description available.
16/05/2019

Results
Bajaj Finance Ltd
Bajaj Finserv Ltd
Bank of India
Blue Dart Express Ltd
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
D B Corp Ltd
Hindalco Industries Ltd
JK Tyre & Industries Ltd
Johnson Controls-Hitachi Air Condition. India Ltd
JSW Energy Ltd
Minda Industries Ltd
Take Solutions Ltd

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
லாபம் 33000 ( MCX ) ( 15/05/2019 )

முதலீடு 500000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Wednesday, 15 May 2019

15/05/2019

Results
Adani Green Energy Ltd
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
Amara Raja Batteries Ltd
Central Bank of India
Dishman Carbogen Amcis Ltd
Gujarat Pipavav Port Ltd
Gulf Oil Lubricants India Ltd
Himachal Futuristic Communications Ltd
Jammu and Kashmir Bank Ltd
Jubilant Foodworks Ltd
KRBL Ltd
Lupin Ltd
Magma Fincorp Ltd
Maharashtra Scooters Ltd
Maharashtra Scooters Ltd
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
Manappuram Finance Ltd
Navneet Education Ltd
Petronet LNG Ltd
Phoenix Mills Ltd
SKF India Ltd
Torrent Power Ltd

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்