** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 1 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 618
பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து 
ஆள்வினை இன்மை பழி.
 உரை:
விதிப்பயனால் பழி ஏற்படும் என்பது தவறு, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து செயல்படாமல் இருப்பதே பெரும்பழியாகும்.
Translation:
'Tis no reproach unpropitious fate should ban; 
But not to do man's work is foul disgrace to man!.
Explanation:
Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace