** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 16 August 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 543
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் 
நின்றது மன்னவன் கோல்.
 உரை:
ஓர் அரசின் செங்கோன்மைதான் அறவோர் நூல்களுக்கும் அறவழிச் செயல்களுக்கும் அடிப்படையாக அமையும்.
Translation:
Learning and virtue of the sages spring, 
From all-controlling sceptre of the king.
Explanation:
The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein described.