** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 27 September 2017

1/10/2017.SUNDAY
கோவையில் பங்குசந்தை மற்றும் பொருள்சந்தை பற்றிய பயிற்சிவகுப்பு நடைபெறுகிறது.
வாட்ஸ்அப் 9842799622
இந்த வார மூன்று நாள் லாபம் 16000. ( கம்மாடிடி )
திங்கள் = 3700
செவ்வாய் = 4300
புதன் = 8000

சிவராஜன் தாராபுரம்
கம்மாடிடி சந்தையில் நாங்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகள் 98 சதவீத லாபத்தை தந்துள்ளது.
வாட்ஸ் அப் எண் 9842799622
எங்களுடன் தொடர் வெற்றியில் இணைய அழைக்கவும் 9842746626.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 6750
SIVARAJAN TARAPURAM .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
27/09/2017 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 162.45 TGT 160 SL 164
LEAD LOW 160.85
162.45 - 161.10 = 1.35 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 6750.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 6750
RAMAKRISHNAN TARAPURAM .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
27/09/2017 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 162.45 TGT 160 SL 164
LEAD LOW 160.85
162.45 - 161.10 = 1.35 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 6750.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்

No automatic alt text available.
 TODAY MCX PROFIT  6750

PRANOY MONDAL .......
மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து  நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622

27/09/2017 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 162.45 TGT 160  SL 164
LEAD LOW 160.85
162.45 - 161.10 = 1.35 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 6750.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்
No automatic alt text available.

YESTERDAY  MCX PROFIT 8500
RAMAKRISHNAN TARAPURAM .......
தாராபுரத்திலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
26/09/2017 MCX PERFORMANCE...
SELL ALUMINIUM 138.60 TGT 137 SL 140
ALUMINIUM LOW 137.40
138.60 - 137.40 = 1.20 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 10000.
SELL CRUDEOIL 3403 TGT 3370 SL 3433
CRUDEOIL SL HIT
CRUDEOIL LOSS 3000
SELL NICKEL 684 TGT 670 SL 694
NICKEL LOW 677.70
684 - 678 = 6 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 1500
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்
No automatic alt text available.