** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 13 February 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 719
புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள் 
நன்குசலச் சொல்லு வார்.
 உரை:
நல்லோர் நிறைந்த அவையில் மனத்தில் பதியும்படி கருத்துக்களை சொல்லும் வல்லமை பெற்றவர்கள், அறிவற்ற பொல்லாதோர் உள்ள அவையில் அறவே பேசாமாலிருப்பதே நலம்.
Translation:
In councils of the good, who speak good things with penetrating power, 
In councils of the mean, let them say nought, e'en in oblivious hour.
Explanation:
Those who are able to speak good things impressively in an assembly of the good should not even forgetfully speak them in that of the low.