** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 28 August 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 916
தந்நலம் பார஧ப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப் 
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.
 உரை:
புகழ்ச்சிக்குரிய சான்றோர் எவரும், இகழ்ச்சிக்குரிய இன்பவல்லிகளின் தோளில் சாய்ந்து கிடக்க மாட்டார்.
Translation:
From touch of those who worthless charms, with wanton arts, display, 
The men who would their own true good maintain will turn away.
Explanation:
Those who would spread (the fame of) their own goodness will not desire the shoulders of those who rejoice in their accomplishments and bestow their despicable favours (on all who pay).