** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 15 July 2017

No automatic alt text available.

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1207

மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன் 
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.
 உரை: 

மறதி என்பதே இல்லாமல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே பிரிவுத்துன்பம் சுட்டுப் பொசுக்குகிறதே! பிணைக்காமல் மறந்துவிட்டால் என்ன ஆகுமோ?.
Translation: 
If I remembered not what were I then? And yet, 
The fiery smart of what my spirit knows not to forget!.
Explanation: 

I have never forgotten (the pleasure); even to think of it burns my soul; could I live, if I should ever forget it ?.