** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 15 April 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1132
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும் 
நாணினை நீக்கி நிறுத்து.
 உரை: 
எனது உயிரும், உடலும் காதலியின் பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் தவிப்பதால், நாணத்தைப் புறந்தள்ளிவிட்டு மடலூர்வதற்குத் துணிந்து விட்டேன்.
Translation: 
My body and my soul, that can no more endure, 
Will lay reserve aside, and mount the 'horse of palm'.
Explanation: 
Having got rid of shame, the suffering body and soul save themselves on the palmyra horse.

No automatic alt text available.