** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 11 October 2014

வாழ்க்கை.............

உங்களுக்கு நீங்களே உண்மையாயிருப்பதுதான்

உன்னதமான வாழ்க்கை, அந்த 

வாழ்க்கையின் சுவாரசியமே

அசலான தன்மையை இழக்காமலிருத்தல்..........
எங்களுடைய 25 வது பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை
பயிற்சிவகுப்பை முன்னிட்டு ஷ்பெசல் ஆஃபர்...
எளிய முறையில் பங்குசந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய
கற்று தருகிறோம்...
கலந்துகொண்டு பயன்பெறுங்கள்..
இடம் .சென்னை (தியாகராய நகர்)
நாள் .12/10/2014.ஞாயிறு
முன்பதிவுக்கு>>>>>>
9842746626,9842799622,9942792444.


VISIT>>>>>>>http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
எங்களுடைய 25 வது பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை
பயிற்சிவகுப்பை முன்னிட்டு ஷ்பெசல் ஆஃபர்...
எளிய முறையில் பங்குசந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய
கற்று தருகிறோம்...
கலந்துகொண்டு பயன்பெறுங்கள்..
இடம் .சென்னை (தியாகராய நகர்)
நாள் .12/10/2014.ஞாயிறு
முன்பதிவுக்கு>>>>>>
9842746626,9842799622,9942792444.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 247: 
அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு 
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
உரை: 
பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக இராது. அதுபோலவே கருணை உள்ளம் இல்லாதவர்களின் துறவற வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையாது.
Translation: 
As to impoverished men this present world is not; 
The 'graceless' in you world have neither part nor lot.
Explanation: 
As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without kindness.