** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 11 October 2014

எங்களுடைய 25 வது பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை
பயிற்சிவகுப்பை முன்னிட்டு ஷ்பெசல் ஆஃபர்...
எளிய முறையில் பங்குசந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய
கற்று தருகிறோம்...
கலந்துகொண்டு பயன்பெறுங்கள்..
இடம் .சென்னை (தியாகராய நகர்)
நாள் .12/10/2014.ஞாயிறு
முன்பதிவுக்கு>>>>>>
9842746626,9842799622,9942792444.