** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 5 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 652
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு 
நன்றி பயவா வினை.
 உரை:
புகழையும், நன்மையையும் தராத தூய்மையற்ற செயல்களை எந்த நிலையிலும் செய்யாமல் அவற்றை விட்டொழிக்க வேண்டும்.
Translation:
From action evermore thyself restrain 
Of glory and of good that yields no gain.
Explanation:
Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future).