** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 3 January 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 326: 
கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல் 
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.
 உரை: 
கொலை செய்யாமையை வாழ்வில் அறநெறியாகக் கொண்டவரின் பெருமையை வியந்து, சாவுகூட அவர் உயிரைப் பறிக்கத் தயங்கி நிற்கும்.
Translation: 
Ev'n death that life devours, their happy days shall spare, 
Who law, 'Thou shall not kill', uphold with reverent care.
Explanation: 
Yama, the destroyer of life, will not attack the life of him, who acts under the determination of never destroying life.