** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 8 July 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1201
உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால் 
கள்ளினும் காமம் இனிது.
 உரை: 
உண்டபோது மட்டும் மகிழ்ச்சி தரும் கள்ளைவிட நினைத்தாலே நெஞ்சினிக்கச் செய்யும் காதல் இன்பமானதாகும்.
Translation: 
From thought of her unfailing gladness springs, 
Sweeter than palm-rice wine the joy love brings.
Explanation: 
Sexuality is sweeter than liquor, because when remembered, it creates a most rapturous delight.

Image may contain: drink