** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 4 October 2017

சேகர் கணேஷ்குமார்.
சென்னை.

4/08/2017  முதலீடு  5000.
4/10/2017   இருப்பு  29000.

முதலீடு 5 மடங்கு வளர்ந்துள்ளது....

கம்மாடிடி லாபம்.....( லெட்ஜர் பேலண்ஸ் )

வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.
சேகர் கணேஷ்குமார்.
சென்னை.

4/08/2017  முதலீடு  5000.
4/10/2017   இருப்பு  28800.

கம்மாடிடி லாபம்.....( லெட்ஜர் பேலண்ஸ் )

வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


Santhosh Kumar Russia...
Today's profit 10900.
Add WhatsApp 9842799622.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

YESTERDAY MY CLIENTS PROFIT 14000
சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


No automatic alt text available.No automatic alt text available.
Santhosh Kumar Russia...
Today's profit 10900.
Add WhatsApp 9842799622.No automatic alt text available.


No automatic alt text available.