** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 1 April 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1118
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல் 
காதலை வாழி மதி.
 உரை: 
முழுமதியே! என் காதலுக்குரியவளாக நீயும் ஆக வேண்டுமெனில், என் காதலியின் முகம் போல ஒளிதவழ நீடு வாழ்வாயாக
Translation: 
Farewell, O moon! If that thine orb could shine 
Bright as her face, thou shouldst be love of mine.
Explanation: 
If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?.

Image may contain: text