** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 8 August 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 536
இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை 
வாயின் அதுவொப்பது இல்.
 உரை:
ஒருவரிடம், மறவாமை என்னும் பண்பு தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமேயானால், அதைவிட அவருக்கு நன்மை தரக்கூடியது வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது.
Translation:
Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain, 
Where this is found there is no greater gain.
Explanation:
There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons.