** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 14 September 2014

நாம் அடைய வேண்டிய லட்சியம் எப்போதும் நமக்கு

முன்னால் இருக்க வேண்டும்.

அப்போது தான் வாழ்க்கை சுவையாக இருக்கும்..

நண்பர்களே எங்களது 22 வது பங்குசந்தை & பொருள்சந்தை

பயிற்சிவகுப்பு கோவையில் நிறைவடைந்தது.

எங்களது 23 வது பயிற்சிவகுப்பு ஈரோட்டில் வரும் ஞாயிறு

21/9/2014 அன்று நடைபெறும்.

பயிற்சிவகுப்பிற்க்கு முன்பதிவு நடைபெறுகிறது ..

அழைக்கவும்...

9842746626,9842799622,9942792444.