** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 23 October 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 970
இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார் 
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
 உரை:
மானம் அழியத்தக்க இழிவு வந்ததே என்று உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளக் கூடியவர்களின் புகழை உலகம் எக்காலமும் போற்றி நிற்கும்.
Translation:
Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory 
Will live in worship and applause of all the world for aye!.
Explanation:
The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than suffer indignity.