** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 5 March 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1092
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில் 
செம்பாகம் அன்று பெரிது.
 உரை: 
கள்ளத்தனமான அந்தக் கடைக்கண் பார்வை, காம இன்பத்தின் பாதியளவைக் காட்டிலும் பெரிது!.
Translation: 
The furtive glance, that gleams one instant bright, 
Is more than half of love's supreme delight.
Explanation: 
A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace).

Image may contain: 1 person, text