** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 26 January 2017

25/1/2017 ....OURS PROFIT 9000

YESTERDAY OUR 9000 PROFIT.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 125000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள்சந்தை பரிந்துரைகள் பெற எமது
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622,9842746626.


26/1/2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1057
இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் 
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.
 உரை:
இழித்துப் பேசாமலும், ஏளனம் புரியாமலும் வழங்கிடும் வள்ளல் தன்மை உடையவர்களைக் காணும்போது, இரப்போர் உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் இன்பமுறும்.
Translation:
If men are found who give and no harsh words of scorn employ, 
The minds of askers, through and through, will thrill with joy.
Explanation:
Beggars rejoice exceedingly when they behold those who bestow (their alms) with kindness and courtesy.

Image may contain: text