** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 31 August 2014

நண்பர்களே எங்களது 20 வது பங்குசந்தை & பொருள்சந்தை

 பயிற்சிவகுப்பு ஈரோட்டில் மிகசிறப்பாக நடைபெற்றது.

எங்களது அடுத்த 21 வது  மாபெரும் பங்குசந்தை

பயிற்சிவகுப்பு  சென்னையில் மிகபிரமாண்டமாக

நடைபெறும்.

நாள்..  7/9/2014....ஞாயிறு..

இடம்...தி.நகர்..சங்கர் பிசினஷ் ஷ்பேஷ்..

முன்பதிவுக்கு  அழைக்கவும்....

9842746626

9842799622

9942792444