** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 27 September 2014

நண்பர்களே   நாளை   28/9/2014 சென்னையில்  நடைபெறுவதாக

 இருந்த நமது 24 வது பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை பயிற்சிவகுப்பு

அடுத்த வாரம் 5/10/2014  ஞாயிறு அன்று நடைபெறும்..

மேலும் விபரங்களுக்கு 9842746626,9842799622.