** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 18 September 2014

இன்றைய லாபம் 7700............

TODAY OUR PROFIT  7700.

இன்றைய பரிந்துரைகளும் அதன் விலை மாற்றங்களும்..

1.BUY    FEDARALBANK  122      TGT     130     SL   118 (MADE HIGH 126.40)
2.BUY     LT                       1515     TGT     1550   SL  1505  (MADE HIGH 1582)
3.BUY     HDIL                        87   TGT      94        SL     84 (MADE HIGH 83.95)
4.BUY     ADANIENT           508 TGT         525     SL  500 (MADE HIGH 510.80)

வர்த்தக ஆலோசனைகள் மற்றும் பயிற்சிவகுப்புகள் பற்றி
அறிந்துகொள்ள அழைக்கவும்...

9842746626,9842799622,9942792444.