** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 15 October 2014

அமெரிக்க சந்தைகள் 200 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்து 16000 என்னும் புள்ளிகளை இழக்கும் தருவாயில் உள்ளது.
குரூடூ ஆயில் 1 சதவீதம் காப்பர் 2 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.

Gold (Spot)
1242.93
1243.18
1242.93
10.35
0.83
1249.95
1221.83
16:25:17
Crude Oil
81.43
81.47
81.43
-0.86
-1.06
82.46
80.00
16:25:17
Silver (Spot)
17.56
17.58
17.56
0.17
0.97
17.84
17.03
16:25:17
COPPER
2.99
3.04
2.99
-0.07
-2.34
3.16
2.99

 Dow 3016,108.5016,205.00-206.69-1.27%
 NASDAQ 1003,766.703,790.20-43.75-1.15%
 S&P 5001,853.201,866.40-24.50-1.30%
 FTSE 1006,233.306,376.50-159.38-2.49%
 CAC 403,959.504,096.00-128.75-3.15%
 DAX8,607.508,847.00-217.71-2.47%
 Hang Seng23,140.0523,238.04+92.08+0