** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 31 October 2014

 இன்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குகளும் அதன் விலை மாற்றங்களும்..

BUY     HEROMOTO 3045 TGT 3100 SL 3030 (MADE HIGH 3103)
SELL    HCLTECH     1610 TGT 1560 SL 1625 (MADE LOW 1597)
BUY     BHARTI          404 TGT 415    SL 399 (SL HIT 5 POINTS LOSS)
BUY    CAIRN         284.50TGT 290     SL 282 (MADE HIGH 286)
BUY    UNITECH    19.50 TGT     21    SL  19 (MADE HIGH 20.95)

எங்களது சேவைகள்..
1.டீமேட்,டிரேடிங் மற்றும் கம்மாடிடி அக்கவுண்ட்.
2.புதியவர்களுக்கு பங்குசந்தையை பற்றிய அறிமுகம்.
3.தினவணிகத்தில் வெற்றிபெற பயிற்சிவகுப்பு.
4.பை,செல் சாப்ட்வேர்.
5.வர்த்தக பரிந்துரைகள்.
6.ஆமிபுரோக்கர் டேடா.
7.இலவச ஆலோசனை,வேறு புரொக்கிங்கில் இருப்பவர்களுக்கும் ஆலோசனை.
நீங்கள் பங்குசந்தையில் நல்ல லாபம் சம்பாரிக்க அழையுங்கள் 9842746626,9942792444