** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 21 October 2014

இன்று பரிந்துரைத்த பங்குகளும் அதன் விலை மாற்றங்களும்..

1. SELL IDEA 163 TGT 155 SL 167(MADE LOW 158.35)
2.SELL TORNT POWER 159 TGT 150 SL 163(MADE LOW 155.50)
3.SELL NIFTY 7920 TGT 7850 SL 7950(NIFTY SL HIT)
4.BUY MARUTHI 3030 TGT 3075 SL 3000(MADE HIGH 3082)
5.SELL HINDALCO 149 TGT 146.50 SL 151(MADE LOW 147.05)

எங்களது சேவைகள்..
1.டீமேட்,டிரேடிங் மற்றும் கம்மாடிடி அக்கவுண்ட்.
2.புதியவர்களுக்கு பங்குசந்தையை பற்றிய அறிமுகம்.
3.தினவணிகத்தில் வெற்றிபெற பயிற்சிவகுப்பு.
4.பை,செல் சாப்ட்வேர்.
5.வர்த்தக பரிந்துரைகள்.
6.ஆமிபுரோக்கர் டேடா.
7.இலவச ஆலோசனை,வேறு புரொக்கிங்கில் இருப்பவர்களுக்கும் ஆலோசனை.
நீங்கள் பங்குசந்தையில் நல்ல லாபம் சம்பாரிக்க அழையுங்கள் 9842746626,9942792444,9842799622