** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 24 November 2014

24/11/2014 ..திங்கள்..http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்னிக்கு லாபம் 750 ரூபாய் தான்..ஹிம்ம்ம்.

இன்று பரிந்துரைத்த பங்குகளும் அதன் விலை மாற்றங்களும்.
1.BUY TCS 2630 TGT 2660 SL 2621(MADE HIGH 2665.00)
2.BUY SSLT 241 TGT 250 SL 239(MADE HIGH 245.25 SL HIT)
3.BUY HCLTECH 1660 TGT 1698 SL 1637(MADE HIGH 1689.50)
4.BUY CAIRN 273 TGT 279 SL 270(MADE HIGH 277.90)
5.BUY NTPC 143 TGT 146 SL 141(MADE HIGH 143.65)

எங்களது சேவைகளை பெற அழைக்கவும்.
9842746626,9842799622,9942792444.
எங்களது சேவைகள்..
1.டீமேட்,டிரேடிங் மற்றும் கம்மாடிடி அக்கவுண்ட்.
2.புதியவர்களுக்கு பங்குசந்தையை பற்றிய அறிமுகம்.
3.தினவணிகத்தில் வெற்றிபெற பயிற்சிவகுப்பு.
4.பை,செல் சாப்ட்வேர்.
5.வர்த்தக பரிந்துரைகள்.
6.ஆமிபுரோக்கர் டேடா.

7.இலவச ஆலோசனை,வேறு புரொக்கிங்கில் இருப்பவர்களுக்கும் ஆலோசனை.