** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 19 January 2015

சாதனையாளர்கள் பற்றிய ஓர் பார்வை.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
மூன்று முறை இண்டர்மீடியட் தேர்வில் தோற்றவர் பின்னாளில் கணித துறையில் பெரும் சாதனைகளை படைத்த ராமனுஜம் அவர்கள்.