** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 15 April 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 423.
எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
 உரை:
எந்தவொரு பொருள்குறித்து எவர் எதைச் சொன்னாலும், அதை அப்படியே நம்பி ஏற்றுக் கொள்ளாமல் உண்மை எது என்பதை ஆராய்ந்து தெளிவதுதான் அறிவுடைமையாகும்.
Translation:
Though things diverse from divers sages' lips we learn, 
'Tis wisdom's part in each the true thing to discern.
Explanation:
To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.