** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 4 April 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 412:
செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது 
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
 உரை:
செவி வழியாக இன்பம் தரும் உணவு இல்லாதபோதே சிறிதளவு உணவு வயிற்றுக்குத் தரும் நிலை ஏற்படும்.
Translation:
When 'tis no longer time the listening ear to feed 
With trifling dole of food supply the body's need.
Explanation:
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach.