** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 9 June 2015

இன்றைய லாபம் 1470...
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622.
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY  ICICIBANK 283 TGT 290 SL 280 (MADE HIGH 287.80)
BUY  SBIN 254.50 TGT 260 SL 252 (MADE HIGH 258.30)
SELL HCLTECH 916 TGT 900 SL 926( MADE LOW 901.25) 
SELL WIPRO  551 TGT 540 SL 562 (MADE LOW 540.60)
இன்றைய  OPTION வர்த்தக பரிந்துரை.
BUY ICICIBANK 290CE  6.50 TGT 10  SL 4  (MADE HIGH 7.55)
நான் பரிந்துரைத்த பங்கில் நானும் வர்த்தகம் செய்து லாபம் 1470 ஈட்டினேன்.
வாங்கிய பங்கு ICICIBANK 
வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை 300
வாங்கிய விலை 284
விற்ற விலை 287.20
விலை வித்தியாசம் 3.20 ரூபாய்
லாபம் 300 X 3.20= 960 ரூபாய்.
அடுத்து வாங்கிய பங்கு SBIN 
வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை 300
வாங்கிய விலை 254.50
விற்ற விலை 257.50
விலை வித்தியாசம் 8 ரூபாய்
லாபம் 3 X 300 = 900 ரூபாய்.
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622,7845046626.