** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 23 June 2015

இன்றைய லாபம் 17000...
YESTERDAY PROFIT 14000
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY NTPC 136.70 TGT 139 SL 136 (MADE HIGH 140)
BUY TECHM 551 TGT 560 SL 545 (MADE HIGH 558.60)
BUY SUNPHARMA 864 TGT 870 SL 855( MADE HIGH 866.70)
BUY HINDALCO 123 TGT 126 SL 121 (MADE HIGH 124.45)
BUY SBIN 263 TGT 268 SL 260 (MADE HIGH 267.40)
BUY ONGC 320 TGT 325 SL 318 (MADE HIGH 323.40)
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.