** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 19 June 2015


பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622.
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY JETAIRWAYS 286 TGT 300 SL 280 (SL HIT)
BUY CAIRN 179.40 TGT 185 SL 177 (MADE HIGH 181.70)
BUY VEDL 175 TGT 180 SL 172( SL HIT & HIGH 176.95) 
BUY ACC 1420 TGT 1450 SL 1400 (MADE HIGH 1432.95)


பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.