** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 8 June 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 475
பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ் 
சால மிகுத்துப் பெயின்.
உரை:
மயில் இறகாக இருந்தாலும்கூட அதிகமாக ஏற்றப்பட்டால் வண்டியின் அச்சு முறிகின்ற அளவுக்கு அதற்குப் பலம் வந்து விடும்.
Translation:
With peacock feathers light, you load the wain; 
Yet, heaped too high, the axle snaps in twain.
Explanation:
The axle tree of a bandy, loaded only with peacocks' feathers will break, if it be greatly overloaded.