** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 1 July 2015

TODAY OUR PROFIT 21000
MY CLIENTS PROFIT 10887

ROCKINGGG OUR CALLS........
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY CAIRN 181.20 TGT 186 SL 179 (MADE HIGH 185.50)
BUY VEDL 173.30 TGT 178 SL 170 (MADE HIGH 177.50 )
BUY TECHM 480 TGT 500 SL 471 ( MADE HIGH 488.35) 
BUY HCLTECH 925 TGT 940 SL 910 (MADE HIGH 929)
BUY YESBANK 850 TGT 860 SL 840 (MADE HIGH 871.50)

பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.