** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 29 August 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 556
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல் 
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.
 உரை:
நீதிநெறி தவறாக செங்கோன்மைதான் ஓர் அரசுக்கு புகழைத் தரும். இல்லையேல் அந்த அரசின் புகழ் நிலையற்றுச் சரிந்து போகும்.
Translation:
To rulers' rule stability is sceptre right; 
When this is not, quenched is the rulers' light.
Explanation:
Righteous government gives permanence to (the fame of) kings; without that their fame will have no endurance.