** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 3 August 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 531
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த 
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.
 உரை:
அகமகிழ்ச்சியினால் ஏற்படும் மறதி, அடங்காத சினத்தினால் ஏற்படும் விளைவை விடத் தீமையானது.
Translation:
'Tis greater ill, it rapture of o'erweening gladness to the soul 
Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control.
Explanation:
More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy.