** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 25 August 2015

இரண்டு நாள் இடைவெளிக்கு பிறகு லாபம்....
TODAY OUR PROFIT 10000

OUR CALLS ROCKINGGGG........
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY AXISBANK  489 TGT 515 SL 475 (MADE HIGH 506)
BUY TATAMOTOR 312 TGT 320 SL 305 (MADE HIGH 331 )
BUY HINDUNILVR 874 TGT 890 SL 859 (SL HIT)
BUY YESBANK 652 TGT 680 SL 637 (MADE HIGH 684)
BUY NIFTY 7670 TGT 7950 SL 7640 (MADE HIGH 7924)
TODAY OUR OPTION CALSS .......
BUY YESBANK 640 CE 27 TGT 50 SL 15 (MADE HIGH 50 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.