** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 7 August 2015

TODAY OUR PROFIT 3000

OUR CALLS ROCKINGGGG........
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY ONGC 272.50 TGT 279 SL 267 (MADE HIGH 283.95)
BUY HEROMOTO 2655 TGT 2699 SL 2633 (MADE HIGH 2669.5 )
BUY NMDC 103.5 TGT 105 SL 101.5 (MADE HIGH 104.5)
BUY INDUSINDBK 952 TGT 965 SL 941 (MADE HIGH 959.50)
BUY ICICIBANK 310.5 TGT 315 SL 308 (MADE HIGH 312.55)
TODAY OUR PROFIT .......
BUY HEROMOTO 2700 CE 48 TGT 60 SL 40 (MADE HIGH 53.90 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.