** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 28 September 2015

இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் லாபத்தை பெற்றுள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY AXISBANK 516 TGT 530 SL 505 ( MADE HIGH 522 & SL HIT )
BUY IDEA 141.50 TGT 147 SL 138 ( MADE HIGH 145.30 )
BUY HUL 785 TGT 799 SL 780 ( MADE HIGH 802 )
BUY BUY YESBANK 730 TGT 745 SL 720 ( MADE HIGH 741.50 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY NIFTY 7865 TGT 7999 SL 7850 ( MADE HIGH 7929 & SL HIT )

பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.