** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 23 September 2015

இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் லாபத்தை பெற்றுள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY BPCL 867 TGT 880 SL 855 ( MADE HIGH 884 )
BUY RELIANCE 847 TGT 860 SL 839 ( MADE HIGH 856.80 )
BUY IDEA 141.50 TGT 145 SL 140 ( MADE HIGH 143.90 )
BUY TATAMOTOR 310 TGT 320 SL 307 ( SL HIT )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY NIFTY 7760 TGT 7830 SL 7710 ( MADE HIGH 7889 )
FB FREE CALL NIFTY BUY ABOVE 7787 TGT 7877 ( MADE HIGH 7889 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.