** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 23 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 640
முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் 
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
 உரை:
முறைப்படித் தீட்டப்படும் திட்டங்கள்கூடச் செயல் திறன் இல்லாதவர்களிடம் சிக்கினால் முழுமையாகாமல் முடங்கித்தான் கிடக்கும்.
Translation:
For gain of end desired just counsel nought avails 
To minister, when tact in execution fails.
Explanation:
Those ministers who are destitute of (executive) ability will fail to carry out their projects, although they may have contrived aright.