** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 25 November 2015

TODAY MCX PROFIT 10000.

24/11/15 ... MCX PERFORMANCE...
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

BUY GOLDM 25230 TGT 25450 SL 25130. ( MADE HIGH 25395 )

 165 POINTS PROFIT...

பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.