** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 24 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 671
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு 
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.
 உரை:
ஒரு செயலில் ஈ.டுபட முடிவெடுக்கும்போது அச்செயலால் விளையும் சாதக பாதகங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். முடிவெடுத்த பிறகு காலந்தாழ்த்துவது தீதாக முடியும்.
Translation:
The Resolve is counsel's end, If resolutions halt 
In weak delays, still unfulfilled, 'tis grievous fault.
Explanation:
Consultation ends in forming a resolution (to act); (but) delay in the execution of that resolve is an evil.