** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 5 January 2016

5/1/2016... OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
TATASTEEL  + 9 RS PROFIT 
NTPC                  SL HIT
BHEL                + 2 RS PROFIT 
KOTAKBANK     + 2.80 RS PROFIT
ONGC               + 3.25 RS PROFIT
NIFTY 45 POINTS PROFIT ( 3000 PROFIT )
TATASTEEL 260 CE +2.30 RS PROFIT (5000 PROFIT )
BHEL 170 CE + .90 RS PROFIT ( 1800 PROFIT )
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY TATASTEEL 260 TGT 269 SL 253 ( MADE HIGH 276 )
BUY NTPC 145 TGT 148 SL 143 ( SL HIT )
BUY BHEL 166 TGT 170 SL 164 ( MADE HIGH 168 )
BUY ONGC 241 TGT 249 SL 237 ( MADE HIGH 244.25 )
BUY KOTAKBANK 710 TGT 720 SL 701 ( MADE HIGH 712.80 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY NIFTY 7790 TGT 7850 SL 7770 ( MADE HIGH 7835 )
BUY TATASTEEL 260 CE 9.70 TGT 12 SL 8 ( MADE HIGH 21 )
BUY BHEL 170 CE 4.40 TGT 6 SL 3 ( MADE HIGH 5.30 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.