** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 12 February 2016

11/2/2016 ... MCX   PERFORMANCE...
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

SELL COPPER 305 TGT 299 SL 308 ( MADE LOW 303.50 )
SELL NICKEL 542 TGT 520 SL 555 ( MADE LOW 520.50 )

COPPER 1.50 POINTS PROFIT ( 1500 RS PROFIT )
NICKEL 21 POINTS PROFIT ( 5250 RS PROFIT )

TOTAL PROFIT 6750 RS PROFIT 
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.