** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 19 February 2016

18/2/2016 ... MCX PERFORMANCE...
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

SELL COPPER 311.50 TGT 306 SL 315 ( SL HIT )
SELL NICKEL 571 TGT 560 SL 579 ( CLOSE 572 )
COPPER 3.50 RS LOSS ( 3500 RS LOSS )

TOTAL PROFIT 3500 RS LOSS
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.