** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 22 April 2016

22/4/2016... OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
TOTAL 31000 PROFIT PER LOT..
IDEA + 3.20 RS PROFIT ( 9000 RS PROFIT )
BHARTIARTL + 5 RS PROFIT ( 4800 RS PROFIT )
ONGC + 3.35 RS PROFIT ( 5000 RS PROFIT )
BAJAJAUTO + 40 RS PROFIT ( 6000 RS PROFIT )
HCLTECH + 6 RS PROFIT ( 2000 RS PROFIT )
RELIANCE + 11 RS LOSS ( 5500 RS LOSS )
DRREDDY + 20 RS PROFIT ( 1500 RS PROFIT )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY IDEA 120 CE + 1 RS PROFIT ( 3000 RS PROFIT )
BUY ONGC 220 CE + 1 RS PROFIT ( 2000 RS PROFIT )
BUY NIFTY + 52 POINTS PROFIT ( 3000 RS PROFIT )
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY IDEA 115.30 TGT 120 SL 114 ( MADE HIGH 118.50 )
BUY BHARTIARTL 353 TGT 363 SL 348 ( MADE HIGH 358 )
BUY ONGC 214 TGT 220 SL 212 ( MADE HIGH 217.35 )
BUY BAJAJAUTO 2515 TGT 2570 SL 2470 ( MADE HIGH 2554 )
BUY HCLTECH 847 TGT 870 SL 837 ( MADE HIGH 853 )
BUY RELIANCE 1045 TGT 1060 SL 1034 ( SLHIT )
BUY DRREDDY 3140 TGT 3199 SL 3110 ( MADE HIGH 3160 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY IDEA 120 CE 1 TGT 3 SL 0 ( MADE HIGH 2.00 )
BUY ONGC 220 CE 1.20 TGT 3 SL 0 ( MADE HIGH 2.25 )
BUY NIFTY 7890 TGT 7999 SL 7860 ( MADE HIGH 7942 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.